´╗┐
´╗┐

Kontakt

Muzeum Mineralogiczne
Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław
tel. (71) 3759206

Oddział Muzeum Mineralogicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. Kuźnicza 22, 50-138 Wrocław
tel. (71) 3752668

e-mail: muz.min@uwr.edu.pl

dr hab. prof. UWr. Piotr Kazimierz Gunia,
Instytut Nauk Geologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego,
Pl. M.Borna 9, 50-204 Wrocław
tel. (71) 3759290