ďťż

Publikacje pracowników

Prace opublikowane - rok 1995

1. Chojcan J., Sachanbiński M., 1995: Positron Annihilation in Obsidians . Acta Physica Polonica A. Vol. 88, nr. 1, s. 29-42.

2. Płatonow A.N., Żabiński W., Sachanbiński M., 1995: Optikal absorption spectra of Mn3+ ions in vesuvianites from Lower Silesia, Poland. European Journal of Mineralogy. No 7, s.1-8.

3. Baranowski A., Dąbrowska M., Jerie M., Jezierski A., Sachanbiński M., 1995: Ultrmarine, Lazurite and Sodalite Studied by Positron Annihilation and EPR Methods. Acta Physica Polonica A. Vol. 88, nr. 1, s. 103-110.

4. Sachanbiński M., Kuder T., 1995: Antropogeniczne zanieczyszczenie azbestem œrodowiska na Dolnym Śląsku. Przegl. Geol. vol. 43, nr 9, s. 755-761.

5. Janeczek J., Sachanbiński M., 1995: Nowe dane o pegmatytach w serpentynitach kopalni magnezytu Wiry (Dolny Śląsk). Przegl. Geol. vol. 43, nr 9, s. 777-782.

6. Sachanbiński M., 1995: Kamienie szlachetne i ozdobne masywu Szklar. W: Annales Societas Geologorum Poloniae. Wydanie specjalne. Przewodnik LXVI Zjazdu7 PTG. s. 212-214. 7. Niœkiewicz J., Sachanbiński M., 1995: Mineralizacja Ni, MgCO3, Pt, Au w strefie wietrzenia masywu Szklar. Ibidem. s. 214-216.

8. Sachanbiński M., 1995: Chryzoprazy z kopalni magnezytu "Wiry".

9. Ibidem. s. 299-300.

10. Sachanbiński M., Jezierski A., Płatonow A.N., 1995: New Data on Prasiolite. In: Precious stones and metals. 3rd Bi-annual meeting. "Intergems" Turnov, Czech Republic. 21-25.

11. Sachanbiński M., 1995: Złoże talkowo wermikulitowe "Wiry". Prace Geol. Mineral. UWr. s. 297-299.

12. Sachanbiński M., 1995: Środowisko geochemiczne Karkonoszy. W: Problemy ekologiczne wysokogórskiej części Karkonoszy. Oficyna Wydawnicza Inst. Ekologii PAN. s. 11-50.

13. Sachanbiński M., 1995: Zagłada karkonoskich borów górnoreglowych w świetle badań geochemicznych. W: Rola geologii w sozologicznym zagospodarowaniu zasobów naturalnych Ziemi. 50-lecie Polskiej geologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Wyd. K.G.H.M. Wrocław. s. 29-38.

14. Płatonow A.N., Żabiński W., Sachanbiński M., 1995: Optiko-spektroskopiczeskoje isledowanije marganiessodierżaszczewo wezuwiana iz Niżnoj Silesii (Polsza). Minerałogiczeskij Żurnał. Tom 17, No 1, s. 38-47.

15. Sachanbiński M., 1995: Kamienie szlachetne w klejnotach monarszych ze Środy Śląskiej. W: Klejnoty monarsze ze Środy Śląskiej. Wyd. Ministerstwa Kultury i Sztuki, s. 9-18.

16. Chojcan J., Sachanbiński M., 1995: Anihilacja pozytonów w szkłach wulkanicznych. W: Materiały 27 Seminarium Anihilacji Pozytonów (Jarnołtówek 4-9.06.95). Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole, s. 47-52.

17. Gawęda A., Jezierski A., Sachanbiński M., 1995: Mineralogical charakteristic of alkali feldspars from the Western Tatra Mts. (S Poland). Mineralogia Polonica. Vol. 26, nr. 1.

18. Bogdański J., 1995: Nowe dane o minerałach fosforanowych z kamieniołomu Wiśniówka Duża (Góry Świętokrzyskie).Act. Uniw. Wr No 1767 Prace Geologiczno - Mineralogiczne XLVII, Wrocław.

19. Bogdański J., 1995: Skarby Gór Kaczawskich. Eksplorator nr 1/2, Wrocław.

20. Bogdański J., 1995: Meteoryty. Eksplorator nr 1/2, Wrocław.

21. Stryjewski A., 1995: Kwiaty Sahary. Wrocławski Informator Kulturalny nr 2.

22. Stryjewski A., 1995: Chryzopraz - wiosenne zachwyty. Wrocławski Informator Kulturalny nr 3.