ďťż

Publikacje pracowników

Prace opublikowane - rok 1996

1. Sachanbiński M., 1996: Platinum group elements and gold in serpentinites of the Szklary Massif (Lower Silesia). W: ICAM'96 %-th International Congress on Applied Mineralogy. Official Cataloque. Warszawa s. 163-164.

2. Sachanbiński M., Chojcan J., 1996: A new method of exploration of micropores in minerals with positronium atoms. W: ICAM'96 %-th International Congress on Applied Mineralogy. Official Cataloque. Warszawa s. 53-54.

3. Sachanbiński M.,1996: Osiągnięcia geologii na Ziemiach Zachodnich i Północnych w okresie powojennym. W: 50 lat rozwoju nauki na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Ossolineum. Wrocław. S. 116-125.

4. Sachanbiński M., Chojcan J., Jezierski A., 1996: Spektroskopia EPR i anihilacji pozytonów wulkanitów Wysp Kanaryjskich. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. Prace specjalne. Z. 7, s. 134-136.

5. Sachanbiński M., Jezierski A., 1996: Paramagnetyczne centra radiacyjne w minerałach jako wskaźniki ich genezy. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. Prace specjalne. Z. 7, s. 114-116.

6. Turniak K., 1996: Programy komputerowe w praktyce gemmologicznej - program Gemdata 4. Acta Univ. Wratisl. No 1784, Prace Geol - Miner. LI: 89-96.

7. Turniak K., 1996: Cyrkony z wybranych kwaśnych metawulkanitów jednostki Bolkowa (G. Kaczawskie). Acta Univ. Wratisl. No 1917, Prace Geol. Miner. LV: 75-84.

8. Floyd P.A., Winchester J.A., Ciesielczuk J., Lewandowska A., Szczepański J., Turniak K., 1996: Geochemistry of early Paleozoic amphibolites from the Orlica - Śnieżnik dome, Bohemian massif: Petrogenesis and palaeotectonic aspects. Geol. Rundsch. 85: 225-238.

9. Abstrakt: Kryza R., Awdankiewicz H., Awdankiewicz M., Kozdrój W., Szczepański J., Turniak K. 1996: Europrobe Transeuropean Suture Zone. Workshop - Wrocław. Książ, 11 - 17 April 1996.

10. Abstrakt: Floyd P.A., Winchester J.A., Ciesielczuk J., Lewandowska A., Szczepański J., Turniak K., 1996: Geochemia amfibolitów wschodniej części kopuły orlicko-śnieżnickiej. Streszczenia referatów, z.1. PTG-Oddz. Wrocław: 9-10.

11. Bogdański J., 1996: Szwajcaria promieni. Eksplorator nr 3.

12. Girulska J., 1996: Zaczarowane wyspy. Eksplorator nr 3.

Wydany został nakładem własnym Muzeum Mineralogicznego Biuletyn Gemmologiczny nr 1.