ďťż

Publikacje pracowników

Prace opublikowane - rok 1997

1. Sachanbiński M., Chojcan J., 1997: Wstępna próba ustalenia wieku skał wulkanicznych metodą spektroskopową. W: V Szkoła Fizyki Minerałów. Wykorzystanie metod spektroskopowych w mineralogii i gemmologii. Wrocław, s 29-31.

2. Sachanbiński M.,1997: Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska. Wyd. Ossolineum, s 220.

3. Czechowski F., Simoneit B.R.T., Sachanbinski M., Chojcan J., Wo3owiec S., 1997: Physicochemical structural Characterization of ambers from deposits in Poland. W: Applied Geochemistry, Vol. 11, pp. 811-834. Elsevier Science Ltd.

4. Sachanbiński M., Czechowski F., Chojcan J., Wołowiec S., 1997: Własności fizykochemiczne bursztynu bałtyckiego z obszaru Polski. Acta Univ. Wratisl. No 1917. Prace Geologiczno - Mineralogiczne LV, s 175-208.

5. Sachanbiński M., Wierzbicki Z., 1997: Zarys historii nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Acta Univ. Wratisl. No 1917. Prace Geologiczno - Mineralogiczne LV, s 11-21.

6. Bogdański J., 1997: Barnsteen - 'Faccetten'. No 2/1997 Nedelandse Lapidaristen Club, Den Haag.

7. Michalik R., Sachanbiński M., Niśkiewicz J., 1997: Wstępne dane o geochemii złota w zwietrzelinach serpentynitowych masywu Szklar. Materiały konferencyjne 'Metale szlachetne w NE części Masywu Czeskiego i obszarach przyległych - geneza, występowanie, perspektywy.', Jarnołtówek, 19-21 czerwiec 1997, str. 81-85.

8. Michalik R., 1997: Geologia i surowce masywu Szklar. Materiały konferencyjne 'Metale szlachetne w NE części Masywu Czeskiego i w obszarach przyległych - geneza, występowanie, perspektywy'., Jarnołtówek, 19-21 czerwiec 1997, str. 143-146.

9. Michalik R., 1997: Wstępna charakterystyka kwarcu berłowego z Siedlimowic. W: V Szkoła Fizyki Minerałów. Wykorzystanie metod spektroskopowych w mineralogii i gemmologii. Wrocław, s 17.

10. Michalik R., 1997: Typomorfizm kryształu górskiego z jegłowskiej serii kwarcytowej. Acta Univ Wratisl. Prace Geologiczno-Mineralogiczne (w druku).

11. Turniak K., 1997: Historia wzrostu kryształów cyrkonu z gnejsów antyklinorium Międzygórza (Masyw Śnieżnika). Materiały konferencyjne IV sesji sekcji petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Prace specjalne. Pokrzywna 17-19 10 1997. Z. 9, s 164-167.

12. Klimas K., 1997: Dyskusja wokół definicji minerału. Przegl. Geologiczny 10.

13. Klimas K., 1997: Zmiany w chemiczno-strukturalnej klasyfikacji minerałów. Przegląd Geologiczny (w druku).

Wydany został nakładem własnym Muzeum Mineralogicznego Biuletyn Gemmologiczny nr 2.