ďťż

Publikacje pracowników

Prace opublikowane - rok 1998

1. Sachanbinski M., Chojcan J.,1998, An attempt to estimate the age of obsidians using positron annihilation spectroscopy: 17-th General Meeting International Mineralogical Association, August 9-14, 1998 Toronto - Canada.

2. Sachanbiński M., Płatonow A.N., Rietmeijer F.J.M., Janeczek J.,1998, Geneza barwy chryzoprazów: I konferencja: Barwa w przyrodzie, nauce i technice, Wrocław 27-28 listopada 1998.

3. Płatonow A.N., Sachanbiński M., Szuszkiewicz A., Sedenko V.S.,1998, Purpurowo - czerwona barwa kwarcu wywołana wrostkami piemontytu: I konferencja: Barwa w przyrodzie, nauce i technice, Wrocław 27-28 listopada 1998.

4. Turniak K., Mazur S., Wysoczański R., 1998, SHRIMP zircon geochronology for gneisses from the Orlica - Śnieżnik dome (west Sudetes, SW Poland): Evidence for an early palaeozoic (500 MA) plutonism and visean (340 MA) HT/LP metamorphic event:35.

5. Turniak K., Mazur S., Wysoczański R., 1998, SHRIMP U-PB zirkon ages for orthogneisses from the Międzygórze unit (the Orlica-Śnieżnik dome, Sudetes, Poland). Polskie Tow. Miner. - Prace Specjalne 11: 172-174

6. Bogdański J., 1998, Akwamaryn, Deska 1/98, Wydawnictwo Wind

7. Bogdański J., 1998, Bursztyn, Deska 3/98, Wydawnictwo Wind

8. Bogdański J., 1998, Agaty Gór Kaczawskich, Jubiler Polski nr 1(2) wiosna, s. 33-36

9. Bogdański J., 1998, V Szkoła Fizyki Minerałów, Wrocław 26-28.09.97, Przegląd Geologiczny vol 46, nr1, s. 14-15

10. Klimas K., 1998, Zmiany w klasyfikacji strukturalno-chemicznej minerałów, Przegląd Geologiczny vol 46, nr3, s. 228-229

11. Klimas K., 1998, Plazmowa likwidacja odpadów azbestowych, Przegląd Geologiczny vol 46, nr 11.

Wydany został nakładem własnym Muzeum Mineralogicznego Biuletyn Gemmologiczny nr 3.