ďťż

Publikacje pracowników

Prace opublikowane - rok 1999

1. Mazur S., Turniak K., Wysoczanski R. - SHRIMP zircon geochronology of the Orlica - Śnieżnik gneisses (the Sudetes, SW Poland): tectonic implications. Geologische Vereinigung - 89. Annual Meeting 'Old Crust - New Problems' - Freiberg' 99. Terra Nostra 99/1, str. 146.

2. Klimas K. - Zircons in the fabric of gneisses from the Strzelin massif: contains for U-Pb isotope dating. Mineral Soc. Of Poland - Sp. Pap. Vol. 14, str. 52-54.

3. Bogdanski J. - Historische Typ-Minerale in der Sammlung des Mineralogischen Museums der Universität von Wroc3aw (Breslau). Aufschluss 50, Heidelberg september/oktober 1999, str. 305-320.

4. Chojcan J., Sachanbinski M. - Free volumes in volcanic glasses probed by positronium atoms. XXXIV Zakopane School of Physics (may 9-15, 1999).

5. Sachanbiński M., Platonov A., Platonova K.- Chrizopraz -Kosztowne ta dekoratiwne kaminnja. Informacijno-dowidkowe widania. No. 4 (18) XII 1999.Kiev.Ukraine. str.11-17.

6. Michalik R., - Wstępna charakterystyka występowania złota w zwietrzelinach serpentynitowych Dolnego Śląska. Wybrane zagadnienia stratygrafii, tektoniki i okruszcowania Dolnego Śląska. Red. A. Muszer. Instytut Nauk Geologicznych. Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1999.

7. Sachanbiński M., - Wstępne dane o geochemii platynowców w masywie serpentynitowym Szklar. Wybrane zagadnienia stratygrafii, tektoniki i okruszcowania Dolnego Śląska. Red. A. Muszer. Instytut Nauk Geologicznych. Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1999.