ďťż

Publikacje pracowników

Prace opublikowane - rok 2001

1. Sachanbiński M., Janeczek J., Płatonow A., Rietmeijer J.F.M., 2001: The origin of colour of chrysoprase from Szklary (Poland) and Sarkul Boldy (Kazakhstan). N. Jb. Miner. Abh. 12, Stuttgart 2001, str. 1-16.

2. Sachanbiński M., Piórewicz R., Michalik R., 2000 (druk 2001): Heavy minerals in the serpentinite weathering cover of the Szklary massif. Geologia Sudetica 33, str. 131-141.

3. Sachanbiński M., Jezierski A., 2001: Zastosowanie metod spektroskopowych (IR, EPR) do badań mineralogicznych i geologicznych. Przegl. Geol., t. 49, nr 4, str. 349.

4. Chojcan J., Sachanbiński M., 2001: Atomic-Scale Vacuities and Age of Obsidians. Materials Science Forum Vols. 363-365 (2001) str. 362-364,Trans Tech Publications, Switzerland.

5. Sachanbiński M., Sobczak T., 2001: Izotopy tlenu 'liniami papilarnymi' szmaragdów. Jubiler Polski nr 2 (13), str. 35-36.

6. Sachanbiński M., Łobocka E., 2001: Skażenie środowiska azbestem wywołane eksploatacją dolnośląskich skał maficznych (amfibolitów, gabr, diabazów i serpentynitów). Górnictwo odkrywkowe XLIII nr 4, Wrocław, str. 102-121.

7. Sachanbiński M., 2001: Dolnośląskie kamienie szlachetne i ozdobne. Dolny Śląsk nr 9/2001. Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Wrocław, str. 86-100.

8. Sachanbiński M., 2001: Muzeum Mineralogiczne im. Kazimierza Maślankiewicza. Dolny Śląsk nr 9/2001. Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Wrocław, str. 78-85.

9. Oberc-Dziedzic T., Klimas K., Kryza R., Fanning M., 2001: SHRIMP Zircon Geochronology of the Neoproterozoic Strzelin Gneisses: Ewidence for the Moravo-Silesian Zone Affinity of the Strzelin Massif, Fore-Sudetic Block, SW Poland. Geolines 13, str 96-97.

10. Klimas K., Kryza R., Oberc-Dziedzic T., Fanning M., 2001: Morphology and SHRIMP study of zircons from the Strzelin Gneisses: petrological implications. Miner. Society of Poland, 19, str. 82-84.

11. Wojciechowska I., Ziółkowska-Kozdrój M., Gunia P., Turniak K., Kozdrój W., 2001: Leptites from the Skrzynka Dislocation Zone - their petrography and geochemistry. Pol. Tow. Miner. Prace Spec. 19, str. 181-183.

12. Turniak K., Mazur S., 2001: Struktury pierwotne i wtórne w kryształach cyrkonu z ortognejsów jednostki Międzygórza (metamorfik Śnieżnika) w świetle badań mikroskopowych i geochronologicznych. Przegl. Geol. t. 49, nr 4, str. 352.

13. Michalik R., 2000 (druk 2001): Gold in the serpentinite weathering cover of the Szklary massif, Fore-Sudetic Block, SW Poland. Geologia Sudetica 33, str. 143-150.

14. Michalik R., 2001: Najciekawsze formy skalne Sudetów. Dolny Śląsk nr 9/2001. Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Wrocław, str. 101-113.

15. Bogdański J., 2001: Agaty Gór Kaczawskich. (Agates of the Kaczawa Mountains. Achate im Kaczawskie Gebirge.) Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2001, str. 1-96.

16. Girulski R., 2001: Historia produkcji i charakterystyka gemmologiczna syntetycznych korundów produkowanych w Polsce. Jubiler Polski nr 3 (14), str. 48-49.