ďťż

Publikacje pracowników

Prace opublikowane - rok 2002

1. Girulski R. (2002): Typomorphism of rock crystals from Lower Silesia (SW Poland). Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 18: 48-52.

2. Klimas K., Mazur S. (2002): Petrogenesis of gneiss mylonites from the Niemcza Zone - new evidence based on morphology and morphometry of zircons. Geolines 14: 44-46.

3. Klimas K., Kryza R., Jędrzejczak M. (2002): Morphological and typological comperative study of zircons from mylonites of the Niemcza Shear Zone and the Góry Sowie gneisses (SW Poland). Geolines 15.

4. Klimas K., Madej S., Wierdak - Choroś K. (2002): Morphological and typological study of zircons from the Wzgórza Lipowe gneisses (SW Poland): preliminary petrogenetic data. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 20: 106-108.

5. Klimas K., Jamrozik L. (2002): Propozycja utworzenia stanowisk dokumentacyjnych w Ślężańskim Parku Krajobrazowym i na obszarach przyległych. Przegląd Geologiczny tom. 50, nr 11: 1046-1047.

6. Klimas K., Koziar J. (2002): Wadsleyit - 'potencjalne' oceany wody w strefie przejściowej płaszcza Ziemi? Przegląd Geologiczny tom 50, nr 7: 594-595.

7. Michalik R. (2002): Gold in serpentynite weathered residua in Lower Silesia. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 18: 129-133.

8. Sachanbiński M. (2002): PGE geochemistry in Lower Silesia serpentinites and their weathered crusts. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 18: 164-179.

9. Skrzypek G., Sachanbiński M., Fallick A.E., Jędrysek M.O. (2002): CO2 - laser ablation oxygen isotope analysis of chrysoprase from 'Wiry mine'. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 18: 199-202.

10. Sachanbiński M. (2002): Historia i aktualne wykorzystanie dolnośląskich kamieni szlachetnych i ozdobnych. Materiały II Międzynarodowego Sympozjum Gemmologicznego 'Rola kamieni szlachetnych i architektonicznych w rozwoju regionu' Lwówek Śląski 12-13.07.2001. Wyd. Urzędu Gminy Lwówek Śląski: 7-21.

11. Sachanbiński M., Jezierski A. (2002): New data on prasiolit. In: IV International Symposium on the history of Natura, History Museums, Mineralogy, Gemmology. 24-29.06.2002 Petersburg: 355-356.

12. Szuszkiewicz A. (2002): New data on the helvite group minerals from pegmatites of the Strzegom - Sobótka Massif (SW Poland). Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 18: 210-214.

13. Turniak K., Bröcker M. (2002): Age of the two-mica granite from the Strzegom - Sobótka Massif: new data from U/Pb monazite and xenotime study. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 20: 211-213.

14. Turniak K., Mazur S., Bröcker M. (2002): Timing of pre-Variscan magmatism in the Kłodzko Metamorphic Complex (central Sudetes, Poland): first insights from conventional U/Pb zircon dating. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 20: 214-217.

15. Turniak K., Mazur S. (2002): Morphology and cathodoluminescennce of zircon in the selected gneiss samples from the Kłodzko Metamorphic Complex - petrogenic imlications. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 18: 220-224.