ďťż

Publikacje pracowników

Prace opublikowane - rok 2006

Sachanbiński M., 2005 (ukazało się w 2006): Minerały Karkonoszy i ich najbliższego sąsiedztwa. Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowie.k pod redakcją Michała P. Mierzejewskiego, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 161 - 260.

Sachanbiński M. i inni 2005 (ukazało się w 2006): Surowce mineralne. Przyroda Dolnego Śląska. pod red. Jerzego Fabiszewskiego, wyd. Polska Akademia Nauk Oddział Dolnośląski, Wrocław, s. 191-264.

Mazur S., Dunlap J., Turniak K., Oberc - Dziedzic T. 2005: 40Ar/39Ar age constrains for the thermal evolution and erosional history of the central Variscan belt - new data from the sediments and basemant of the Carboniferous foreland basin in western Poland. Journal of the Geological Society of London, 163: 1011-1024.

Kozdrój W., Turniak K., Tichomirowa M., Bombach K., Ziółkowska - Kozdrój M. 2006: Cambrian stages of magmatic activity in Kaczawa metamorphic complex (West Sudetes, SW Poland) - new evidence from zircon Pb-evaporation dating. Mineralogia Polonica - Special Papers, 29: 148-151.

Turniak K., Tichomirowa M., Bombach K. 2006: Pb-evaporation zircon ages of post-tectonic granitoids from the Strzelin Massif (SW Poland). Mineralogia Polonica -Special Papers,29: 212-215.

Turniak K., Hałas S., Wójtowicz A. 2006: New K-Ar cooling ages of granitoids from the Strzegom-Sobótka Massif, SW Poland. Materiały konferencyjne IX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej 'Datowanie minerałów i skał', Gdańsk, 23-24.10.2006: 63-65.

Sachanbiński M., Kraśnicki S. 2005 (ukazało się w 2006): Influence of the former Nickel Mining and Smelting works at Szklary (Lower Silesia) on natural environment. Prace geologiczno - mineralogiczne LXXV pod redakcją Pawła Aleksandrowskiego, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego: 19-33.

Szuszkiewicz A., Bogdański J. 2006: Mineralien und Mineralienfundstellen von Polen. EGMA News, heft 2:24-28.

Szuszkiewicz A., 2006: Nowe nabytki Muzeum Mineralogicznego. Przegląd Uniwersytecki 11:36.