ďťż

Publikacje pracowników

Prace opublikowane - rok 2007

Muszer A., Szuszkiewicz A., Łobos K., 2006: New occurrence of clausthalite (PbSe) in the Sudetes, SW Poland. Miner. Pol., 37, 2, s. 123-132.

Szuszkiewicz A., Chojcan J. 2007: Nature of green colour of microcline from the Strzegom granitic pegmatites (SW Poland) - an insight from 57Fe Mössbauer spectroscopy. Pol. Tow. Miner. Prace Spec., 31, s. 283-286.

Szuszkiewicz A. 2007: Secondary Ba-enriched domains in alkali feldspar phenocrysts from the monzogranites of the western part of the Strzegom-Sobótka massif, SW Poland. Pol. Tow. Miner. Prace Spec., 31, s. 279-282.

Pawlik T., Sachanbiński M., 2007. Apatite-bearing gneisses from Rościszów in Sowie Mts. (SW Poland). Mineralogia Polonica - Special Papers, 31, s. 225-228.

Łobos K., Pawlik T., 2007. Wstępne dane o minerale z grupy kordierytu z Zimnika (masyw Strzegom-Sobótka). Przegląd Geologiczny, vol. 55, nr 7, s. 563-564.

Pawlik T., 2007. Nowatorskie rozwiązania w pozyskiwaniu i przeróbce metali ciężkich. EkoTechnika, 43, 3-4, s. 53-55.

Sachanbiński M., Girulski R., Łydżba-Kopczyńska B., Bobak D., 2007: Prehistoric rock crystal artefacts from Lower Silesia in the light of Raman studies. W: Booklet of Abstracts IV International Conference of the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology. Modena (Italy) 5-8th 2007, s. 43.

Kozłowski A., Sachanbiński M., 2007: Karkonosze intragranitic pegmatites and their minerals. W: Granitoids in Poland Archivum Mineralogiae Monograph No.1. Warszawa s. 155-178

Kozdrój W., Turniak K., Ziółkowska - Kozdrój M., Presnyakov S. 2007: Lower-Middle Ordovician SHRIMP zircon ages of Lubrza metatrachytes from Kaczawa Metamorphic Complex (West udetes, SW Poland). Ref. -Abstr, Mineralogia Polonica special papers, vol. 31, s. 179-184.

Mazur S., Aleksandrowski P., Turniak K., Awdankiewicz M. 2007: Geology, tectonic evolution and palaeozoic magmatism of Sudetes - an overview. W: Granitoids in Poland ed. Andrzej Kozłowski and Janina Wiszniewska - Warszawa: Faculty of Geology of the Warsaw University: Committee of Mineralogical Sciences of the Polish Academy of Sciences, Archivum Mineralogiae Monograph; nr 1, s 59-87, ).

Turniak K., Hałas S., Wójtowicz A. 2007: New K-Ar cooling ages of granitoids fron the Strzegom-Sobótka Massif, SW Poland. ). Ref. -Abstr, Geochronometria, vol. 27, s. 5-9.

Mazur S., Aleksandrowski P.,. Mastalerz K., Górecka-Nowak A., Turniak K., Kurowski L., Krzemiński L., Krzywiec P., Żelaźniewicz A.2007: The Carboniferous clastic succesion of SW Poland: a deformed fill of Variscan Foreland Basin. W: CzechTec 07: 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (CTS), April 11-14 2007, Tepla, Czech Republic: proceedings and excursion guide , ed. By Zdenek Venera. Prague, Czech Geological Survey, s.58.

Pin C., Kryza R., Oberc-Dziedzic T., Mazur S., Turniak K and Waldhausrova J. 2007: The diversity and geodynamic significance of Late Cambrian (ca. 500Ma) felsic anorogenic magmatism in the northern part of the Bohemian Massif: A review based on Sm-Nd isotope and geochemical data. GSA Special Paper, 423, s. 209-229.