ďťż

Wystawa w Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie
w ramach "Dni Uniwersytetu Wrocławskiego" w dniach 22-24.05.2008 r.

"Minerały Dolnego Śląska"Dr B. Wajsprych - Muz. Geol. UWr., Prof. R. Cach - prorektor UWr., Prof. K. Kilkus - dziekan Wydz.Nauk Przyr. UWil., Prof. L. Pacholski - J.M. Rektor UWr., Doc. G. Motuza - Kierownik Katedry Geologii UWil.
Prof. L.Pacholski - J.M. Rektor UWr., Dr P.Raczyński - ING UWr., Doc. G. Motuza - Katedra Geologii UWil.