ďťż

Wystawy czasowe - rok 1996

Prezentowane w Oddziale przy ul. Kuźniczej 22

'Meteoryty i grunt księżycowy'

'Gemmy rzymskie'

'Minerały kolekcjonerów wrocławskich'

Prezentowane w Muzeum Ziemi Kłodzkiej

'Minerały Dolnego Śląska'

Prezentowane w Städtische Museen Zittau

'Minerały Dolnego Śląska'

Prezentowana w Muzeum Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

'Meteoryty'

Prezentowane w Planetarium Olsztyńskim

'Meteoryty'