ďťż

Wystawy czasowe - rok 1997

Prezentowane w Oddziale przy ul. Kuźniczej 22

'Agaty dolnośląskie' - od 02.97 do 07.97.

'Kolorowy świat agatów Jarosława Kosałki' - od 02.97 do 07.97.

'Impresje geologiczne' - wystawa z Muzeum Przyrodniczego z Lipska (Niemcy) - od 11.97.

Prezentowana w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku

'Skarby ziem polskich' - od 02.97 do 09.97.