ďťż

Wystawy czasowe - rok 1998

Prezentowane w Oddziale przy ul. Kuźniczej 22

'Impresje geologiczne' - wystawa z Muzeum Przyrodniczego z Lipska (Niemcy) - od 11.97.do końca 08.98