ďťż

Wystawy czasowe - rok 2003

Prezentowana w Oddziale przy ul. Kuźniczej 22

'Geofascynacje' - wystawa autorska Kazimierza Kozakiewicza - od 17.05.2002

Prezentowana w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

'300-lecie Uniwersytetu Wrocławskiego' - od 12.11.2002

Prezentowana w Muzeum Regionalnym w Lubaniu

'Skarby ziemskiego sezamu' - od 1.04.2003 do 30.05.2003

Prezentowana w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze - Cieplicach

'Minerały granitów karkonoskich' - wrzesień 2003 - marzec 2004.