ďťż

Wystawy czasowe - rok 2004

Prezentowana w Oddziale przy ul. Kuźniczej 22

'Geofascynacje' - wystawa autorska Kazimierza Kozakiewicza - od 17.05.2002

Prezentowana w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze - Cieplicach

'Minerały granitów karkonoskich' - wrzesień 2003 - marzec 2004

Prezentowana w Muzeum Geologicznym Oddziału Świetokrzyskiego PIG

'Aurum znaczy złoto' - od 16.09.2004 do 30.11.2004

Prezentowana w Instytucie Nauk Geologicznych UWr

'Polonica wśród minerałów i skał' w ramach V Dolnośląskiego Festiwalu Nauki - wrzesień 2004

Prezentowana w Muzeum Geologicznym Oddziału Świetokrzyskiego PIG

'Polonica wśród minerałów i skał'