ďťż

Wystawy czasowe - rok 2009

Prezentowane w Oddziale przy ul. Kuźniczej 22

"Kamienne Pasje" wystawa ze zbiorów członków Koła 'Nefryt' PTPNoZ we Wrocławiu - od lipca 2007 r.

"Nowe i nienowe kamienie ozdobne" od kwietnia 2009 r. wystawa prezentująca kamienie ozdobne ofiarowane do Muzeum Mineralogicznego przez Janusza Hanczla z Krzywiny

Prezentowane w Hali Ludowej we Wrocławiu

"Nowe i nienowe kamienie ozdobne" w ramach giełdy minerałów - 28-29.03.2009 wystawa prezentująca kamienie ozdobne ofiarowane do Muzeum Mineralogicznego przez Janusza Hanczla z Krzywiny

"Od kamienia do obrazu, czyli rzecz o pigmentach mineralnych" w ramach giełdy minerałów - 5-6.12.2009 r. wystawa przygotowana przez dr Romana Michalika ze Szkoły Wyższej Rzemiosła Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu we współpracy z Muzeum Mineralogicznym