ďťż

Wystawy czasowe - rok 2010

Prezentowane w Oddziale przy ul. Kuźniczej 22

"Kamienne Pasje" wystawa ze zbiorów członków Koła 'Nefryt' PTPNoZ we Wrocławiu - od lipca 2007 r.

"Nowe i nienowe kamienie ozdobne" od kwietnia 2009 r. wystawa prezentująca kamienie ozdobne ofiarowane do Muzeum Mineralogicznego przez Janusza Hanczla z Krzywiny

"Od kamienia do obrazu, czyli rzecz o pigmentach mineralnych" w ramach giełdy minerałów - od stycznia 2010 r. wystawa przygotowana przez dr Romana Michalika ze Szkoły Wyższej Rzemiosła Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu we współpracy z Muzeum Mineralogicznym

"Minerały Wschodniej Bawarii"