ďťż

Wystawy czasowe - rok 2014

Prezentowane w Oddziale przy ul. Kuźniczej 22

"Od kamienia do obrazu, czyli rzecz o pigmentach mineralnych" w ramach giełdy minerałów - od stycznia 2010 r. wystawa przygotowana przez dr Romana Michalika ze Szkoły Wyższej Rzemiosła Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu we współpracy z Muzeum Mineralogicznym